Czyść tak, jak robi to przyroda!

Przyroda oczyszcza się przy pomocą wody, we wszystkich dziedzinach.

Nieprzypadkowo mówi się o oczyszczającej burzy, mając na myśli silne ulewy, które nie tylko usuwają kurz z dróg,  lecz jednocześnie oczyszczają powietrze. Świeże i czyste powietrze po deszczu to skutek związania kurzu przez cząsteczki wody. Także niektóre zwierzęta wykorzystują oczyszczającą siłę wody, by odświeżyć żywność czy własne ciało. Woda posiada właściwości usuwania zanieczyszczeń z takich rzeczy jak, np. ubranie. Logicznym następstwem tej właściwości jest wykorzystanie wody do czyszczenia domów.

Dopiero w ostatnich latach udało się uwzględnić wszystkie aspekty i kryteria pozwalające skonstruować odkurzacz wodny przeznaczony do wykorzystania w gospodarstwie domowym. Postęp techniczny sprawił, że woda może być wykorzystywana do czyszczenia takich miejsc, gdzie nie trzeba używać agresywnych chemikaliów lub środków czyszczących. Takie zastosowanie wody stało się możliwe dzięki rozwojowi urządzeń czyszczących, które pracując pod wysokim ciśnieniem wykorzystują zwyczajną zdolność wody do pochłaniania zanieczyszczeń, np. przy usuwaniu trwałych zanieczyszczeń budynków.

Jedną z zalet odkurzacza wodnego jest jego funkcjonowanie bez worków. Wynika to z jego budowy. Powietrze, które trafia wraz z kurzem do zbiornika na wodę, napowietrza wodę (podobnie jak w akwarium) i dochodzi do reakcji między cząsteczkami kurzu i cząsteczkami wody, w wyniku której zanieczyszczenia zostają w wodzie i nie przedostają się ponownie na zewnątrz.

Warto również wiedzieć