Zwrot towaru w ciągu 14 dni

Zakupiony u nas towar można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu ustawowego terminu 14 dni od daty jego dostarczenia. Obowiązuje to także w przypadku zamówień z odbiorem osobistym. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadku zamówień w ramach działalności gospodarczej, czyli kiedy na fakturze widnieje Państwa numer REGON lub NIP.

Zalecamy zwrócić towar w nieuszkodzonym opakowaniu.

Opakowanie nie jest przedmiotem kupna ani częścią zakupionej rzeczy. Pomimo tego www.dlamojegodomu.pl ma prawo żądać pokrycia poniesionych kosztów związanych ze zwrotem towaru. Koszty te zawsze są określane indywidualnie, a następnie naliczane i sumowane z kwotą za zwrot towaru.

Mogą Państwo wypróbować towar.

Nie powinno jednak dojść do jego znacznego zużycia. Towar może zostać użyty, jednak należy wziąć pod uwagę koszty, które powstaną po stronie www.dlamojegodomu.pl na skutek konieczności doprowadzenia towaru do pierwotnego stanu i które mogą zostać doliczone do opłaty.

Unikną Państwo powyższych kosztów, jeśli doprowadzą towar do pierwotnego stanu samodzielnie (oczyszczenie, skompletowanie, prawidłowe zapakowanie itp.) Uwzględniając różnorodność towaru, każdy przypadek odstąpienia od umowy rozpatrywany jest indywidualnie.

Dotrzymanie terminu 14 dni

Dla dotrzymania terminu decydujące jest, kiedy zostało wysłane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin odstąpienia uważa się za zachowany, jeśli konsument podczas jego biegu prześle przedsiębiorcy oświadczenie, że odstępuje od umowy.

Termin odstąpienia od umowy nie wynosi 14 dni roboczych, lecz 14 dni kalendarzowych i rozpoczyna swój bieg następnego dnia kalendarzowego po dostarczeniu towaru do konsumenta (np. jeżeli klient odbierze towar w piątek, termin odstąpienia jest liczony od soboty włącznie).

Jakie dokumenty należy dołączyć?

Do zwracanego towaru zawsze zalecamy dołączyć dokument potwierdzający, że towar był kupiony u nas. Ułatwi to nam identyfikację danego towaru i przyspieszy rozpatrzenie Państwa sprawy.

Najwygodniejszą opcją jest skorzystanie z formularza "Odstąpienie konsumenta od umowy kupna" (doc, 42kB) oraz przesłanie dokumentu zakupu, które Państwo otrzymali na swój adres e-mail.

Konieczne jest przekazanie zakupionego towaru w jak najkrótszym terminie od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym przypadku nie powstaje roszczenie o zwrot niezbędnych kosztów związanych z transportem towaru do sprzedawcy.

Jakiego towaru nie można zwrócić?

Z powodów prawnych konsument nie może odstąpić od umowy zwłaszcza:

 • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy
 • o dostawie towaru lub usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży i których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
 • o dostawie towaru, który został przygotowany na specjalne życzenie konsumenta lub jego osoby
 • o dostawie towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu oraz towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem
 • o naprawie lub konserwacji wykonanej w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego życzenie; nie obowiązuje to jednak w przypadku następującego wykonania napraw innych niż wymagane lub dostarczeniu części zastępczych innych niż wymagane
 • o dostawie towaru w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument z opakowania wyjął i nie można go zwrócić ze względów higienicznych
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism
 • o zakwaterowaniu, transporcie, wyżywieniu lub spędzaniu wolnego czasu, jeżeli przedsiębiorca udziela taką usługę w określonym terminie
 • zawartej na podstawie aukcji publicznej lub według przepisu określającego aukcje publiczne lub
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
Wyjątkiem są przypadki, kiedy odstąpienie od umowy zostało wyraźnie uzgodnione.
 • Przykład: Klient zamówi i kupi drukarkę, w domu przygotuje ją do użytku, wydrukuje zdjęcie i wykryje, że drukarka nie spełnia jego oczekiwań. Jednak już ją użył i napoczął dołączony do niej tusz. Nic nie jest stracone, użycie nie wygasza prawa do odstąpienia od umowy, ale konsument powinien zapłacić za zużyty materiał.

Gdzie zwrócić towar?

 1. Towar można zwrócić w siedzibie firmy.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy mogą Państwo także zrealizować wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy i towar na adres:
Ampuro sp. z o.o.
Postępowa 5, 54-618 Wrocław
NIP 895-208-31-44

Prosimy o doprowadzenie towaru w miarę możliwości do pierwotnego stanu, zapobiegnie to możliwemu obniżeniu zwróconej kwoty o koszty poniesione na skutek doprowadzenia towaru do pierwotnego stanu. Prosimy o właściwe zapakowanie towaru, by nie doszło do jego uszkodzenia podczas transportu.
Jeżeli zwracają Państwo towar w terminie 14 dni, prosimy o dołączenie oświadczenia o "Odstąpieniu konsumenta od umowy kupna" (doc, 42 kB). Odstąpienie od umowy kupna można przesłać również elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego (opcja „Reklamacja").

Pieniądze za towar przesyłane są na konto kupującego w możliwie jak najkrótszym terminie, najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymanie odstąpienia od umowy, lecz nie wcześniej niż nastąpi dostarczenie zwracanego towaru do naszego działu reklamacji (ewentualnie nim kupujący udowodni, że zwrócony towar został już do nas przesłany). Koszty związane ze zwrotem towaru są w tym przypadku pokrywane przez kupującego.

Podsumowanie:

 • od umowy kupna można odstąpić do 14 dni kalendarzowych,
 • termin 14 dni rozpoczyna się w następnym dniu kalendarzowym po dostarczeniu towaru,
 • odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane dostawcy najpóźniej w ostatni dzień 14 dniowego terminu,
 • towar nie musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, lecz dostawca ma prawo do wymagania pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem towaru do pierwotnego stanu,
 • w terminie 14 dni można zwrócić także towar używany, lecz dostawca ma prawo żądać pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem towaru do pierwotnego stanu. Teoretycznie koszty te mogą osiągnąć nawet całkowitą cenę towaru.

Pieniądze zwrócimy najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lecz nie wcześniej niż otrzymamy zwrócony towar (ewentualnie nim kupujący udowodni, że zwrócony towar został już do nas przesłany).

Warto wiedzieć

 • Jak każdy sklep, również nasz ma swój regulamin, któremu podlega.
 • Nie znalazłeś informacji, której szukałeś? Napisz do nas.
 • Co robić w przypadku, jeśli chcesz reklamować towar?